29. Festival autorskog filma: 24. novembar - 1. decembar 2023.

Pravo na odustajanje (obrazac)

DVORANA DOMA SINDIKATA DOO BEOGRAD
Dečanska 14, Beograd,
Šifra i opis delatnosti: 9001
izvođačka umetnost,
Matični broj: 07023847,
PIB broj: 100038092,

Ja, _____________(Vaše ime i prezime), sa adresom _____________(Vaša adresa), kontakt telefon _____________(Vaš kontakt telefon), i email adresa _____________(Vaša email adresa), ovim obaveštam da odustajem od ugovora o kupovini karata za projekciju broj _____________(Broj računa), zaključenog dana _____________(Datum zaključenja ugovora) na Vašem vebsajtu.

Razlozi za odustajanje:
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
(Ovde navedite razloge za odustajanje, na primer: promena planova, nemogućnost prisustvovanja projekciji, itd.)

Datum slanja obaveštenja: _____________(Datum slanja ovog obrasca)
Mesto slanja obaveštenja: _____________(Vaša adresa ili email adresa)

Molim vas da mi potvrdite prijem ovog obrasca i obezbedite povrat sredstava na moj račun koji je korišćen za plaćanje, u roku od 14 dana od dana prijema ovog obrasca.

S poštovanjem,

_____________(Potpis)
_____________(Vaše ime i prezime)
_____________(Datum)

Scroll to Top